Letiště Praha Ruzyně

Mezinárodní letiště Praha Ruzyně je největší civilní veřejné letiště v České republice a zároveň i v celé Střední a Východní Evropě. Na konci roku 2005 letiště Praha Ruzyně odbavila 10 000 cestujícího od vzniku tohoto letiště. Cestující si mohou vybrat z více než 50 leteckých přepravních společností. Tyto společnosti mají přímé spojení do více než 120světových letišť a destinací po celém světě. Letiště Praha Ruzyně zajišťuje pravidelné i nepravidelné letecké linky. K otevření a dokončení Letiště Praha Ruzyně došlo roku 1937. Na Letiště Praha Ruzyně se přemístila veškerá civilní doprava z dosud fungujícího Letiště Praha-Kbely, kde zůstala pouze vojenská letecká technika.

Letiště Praha Ruzyně

Velký rozvoj moderních technologií přispěl k rozšíření původních 80 hektarů plochy Letiště Praha Ruzyně na čtyřnásobek původní rozlohy. Od roku 1938 prošli vzletové a přistávací dráhy rekonstrukcemi, zpevněními a prodlouženími až na dnešní 3 hlavní dráhy o rozměrech mezi 2120 po 3715 metrů a šířce až 60 metrů. Kromě nových drah doznaly změn i odbavovací haly. Zvláště v poválečných letech Letiště Praha Ruzyně prošla největšími technickými změnami a přístavbami důležitých hal, parkovišť, hangárů a ploch. Při těchto příležitostech bylo Letiště Praha Ruzyně rozšířeno až na 800 hektarů, což mělo za následek rozšíření hlavního města České republiky Prahy o další městkou část nazývanou Ruzyně.

Díky moderní technice je Letiště Praha Ruzyně kontrolovat a řídit lety i v noci za tmy pomocí IFR přístrojů. Na letišti v Praze Ruzyni je možné přistát jak s dopravními letadly, ale také s osobními letadly nebo helikoptérami, pro které je na letišti vyhrazen prostor. Letiště Praha Ruzyně má v dnešní době dvě hlavní terminální budovy. Ty jsou známé jako Jih a Sever, kde Severní terminál odbavuje většinu běžných a pravidelných letů, zatímco Terminál Jih slouží pro VIP lety a lety všeobecného a státního letectví.

Odkazy:
Ubytování-Londyn.cz
Ubytování-Vídeň.cz
Ubytování-Paříž.cz
Ubytování-Řím.cz
UbytováníAmsterdam.cz
UbytováníBerlín.cz